Kontakti

Ured uprave

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Marijan Krpan, predsjednik Uprave +385 1 6431 920 marijan.krpan@azu.hr
Željka Rukavina, voditeljica ureda Uprave +385 1 6431 921 zeljka.rukavina@azu.hr

Sektor za pravne i opće poslove

Služba za pravne i opće poslove

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Milena Herold, direktorica Sektora općih i pravnih poslova +385 1 222 5626 milena.herold@azu.hr

Služba za financije i računovodstvo

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Ana Beljan, viša savjetnica - Služba za financije i računovodstvo +385 1 2225 620 ana.beljan@azu.hr

Sektor za upravljanje podacima

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Tatjana Durn, direktorica Sektora za upravljanje podacima +385 1 6431 924 tatjana.durn@azu.hr

Služba za upravljanje bazom podataka

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Luka Aras, voditelj Službe za upravljanje bazom podataka +385 1 6431 945 luka.aras@azu.hr

Služba za pripremu, analizu i modeliranje podataka

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Ivana Butorac, vodiiteljica Službe za pripremu, analizu i modeliranje podataka +385 1 6431 931 ivana.butorac@azu.hr

Sektor za istraživanje i eksploataciju

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Martina Tuschl, direktorica Sektora za istraživanje i eksploataciju +385 1 6431 938 martina.tuschl@azu.hr

Služba za istraživanje

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Davor Antoljak, voditelj Službe za istraživanje +385 1 6431 940 davor.antoljak@azu.hr

Sektor za sigurnost i zaštitu okoliša

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Vlatka Vaniček, direktorica Sektora za sigurnost i zaštitu okoliša +385 1 6431 939 vlatka.vanicek@azu.hr

Služba za zaštitu okoliša

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
David Dobrinić, voditelj Službe za zaštitu okoliša +385 1 6431 942 david.dobrinic@azu.hr

Sektor za praćenje i podršku investitorima

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Nika Franolić, direktorica Sektora za praćenje i podršku investitorima +385 1 6431 926 nika.franolic@azu.hr

Služba za praćenje investitora

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Danijela Čolak, voditelj Službe za praćenje investitora +385 1 6431 943 danijela.colak@azu.hr

Služba za podršku investitorima

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Marijo Galić, voditelj Službe za podršku investitorima +385 1 2225 628 marijo.galic@azu.hr

Sektor za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Služba za skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Ninoslav Mandić, viši savjetnik +385 1 222 615 ninoslav.mandic@azu.hr
Kontakt
Željka Rukavina