PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I PRAVILA TESTIRANJA (1)

14.4.2022.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZNANJA POTREBNOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

SEKTOR ZA OPĆE, FINANCIJSKE I PRAVNE POSLOVE

2.1.1. Služba za pravne i opće poslove - Viši savjetnik

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20)

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PODACIMA

3.1.1 Služba za upravljanje bazom podataka - Viši savjetnik specijalist

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)

SEKTOR ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

6.1.1. Služba za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata – Viši savjetnik

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14,73/17, 96/19)
 • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (NN 43/16, 116/19)
 • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (NN 111/12)
 • Direktiva Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009. o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata ( SL L 265/9, 09.10.2009)

6.2.1. Služba za skladištenje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata - Viši savjetnik specijalist

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14,73/17, 96/19)
 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (NN 111/12)
 • Direktiva Vijeća 2009/119/EZ od 14. rujna 2009. o obvezi država članica da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata ( SL L 265/9, 09.10.2009)

SEKTOR ZA GEOTERMALNU ENERGIJU

7.1.1.a Služba za razvoj geotermalnog potencijala - Viši savjetnik specijalist

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)

7.1.1.b Služba za razvoj geotermalnog potencijala - Viši savjetnik specijalist

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)

7.2.1. Služba za razvoj geotermalnih postrojenja – Voditelj službe

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)

7.2.2. Služba za razvoj geotermalnih postrojenja – Viši savjetnik specijalist

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)

7.2.3. Služba za razvoj geotermalnih postrojenja – Viši savjetnik

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
 • Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (NN 95/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)

SEKTOR ZA POSLOVNI RAZVOJ I NOVE TEHNOLOGIJE

8.1.1. Služba za poslovni razvoj – Voditelj službe

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Mjere EU-a za poticanje zelene energije – mogućnosti i načini financiranja;

8.1.2. Služba za poslovni razvoj - Viši savjetnik specijalist

Pisana provjera znanja

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Mjere EU-a za poticanje zelene energije – mogućnosti i načini financiranja;

8.2.1. Služba za nove tehnologije – Voditelj službe  

Pisana provjera znanja:

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • EU legislativa i smjernice - Green Deal, Fit for 55, REPowerEU

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje se sastoji od procjene znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za radno mjesto te razgovora s Povjerenstvno. U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati prijavljeni na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Kandidati pozvani u iduće faze testiranja bit će pravodobno informirani.

 1. Svi kandidati koji pristupaju testiranju prilikom dolaska moraju predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i psihologijsko testiranje.
 3. Za vrijeme provjere znanja te psihologijskog testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

   Ako pojedini kandidat prekrši pravila testiranja iz ove točke 3. bit će udaljen s provjere znanja odnosno psihologijskog testiranja, a njegovi rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.
 1. Kandidat koji ne pristupi testiranju u bilo kojoj fazi smatrat će se da je povukao svoju prijavu te se više neće smatrati kandidatom u postupku.
 2. Kandidati pozvani u iduće faze testiranja bit će pravodobno informirani.
 3. Odgovori na testu provjere znanja, sposobnosti i vještina moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni, u protivnom će se odgovor ocijeniti kao netočan.
 4. U zadnjoj fazi testiranja, Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje se prijavio, osobne karakteristike kandidata te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 5. Članovi Povjerenstva pridržavaju pravo korištenja engleskog jezika tijekom dijela razgovora s kandidatima.
 6. Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na svim testiranjima i razgovoru.
 7. Povjerenstvo dostavlja predsjedniku Uprave Agencije za ugljikovodike Izvješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže ranglista kandidata.

Agencija za ugljikovodike 


Kontakt
Željka Rukavina