Poziv za dostavu ponuda za prodaju 4.000 MT Eurodizel BS (ULSD) na paritetu FCA Terminal JANAF – Žitnjak SZ-03/21

31.8.2021.

Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak za prodaju 4.000 MT Eurodizel BS (ULSD) na paritetu FCA Terminal JANAF – Žitnjak pod brojem SZ-03/21 i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet prodaje br. SZ 03/21 je Eurodizel BS u količini 4.000 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja), na paritetu FCA Terminal JANAF - Žitnjak, Zagreb (Republika Hrvatska). Eurodizel BS mora biti isporučen u jednoj ili više partija najkasnije do 30. rujna 2021. godine.

Rok za dostavu ponuda je 08. rujna  2021. godine do 12.00 sati (prema lokalnom vremenu).

U svrhu  provođenja mjera zaštite zdravlja od COVIDa 19,  Agencija će sukladno službenim preporukama dopustiti prisustvovanje otvaranju ponuda samo jednom predstavniku ponuditelja. Također svi dokumenti koji sukladno natječajnoj dokumentaciji zahtijevaju potpis biti će prihvaćeni i u preslici originalnih dokumenata te će nakon pregleda i ocijene ponuda a prije potpisa ugovora sa  odabranim ( najpovoljnijim) ponuditeljem tražiti dostavu originalnih dokumenata iz ponude..

Agencija dodatno neće prihvaćati ponude dostavljene putem elektronske pošte.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

 

 

 

 


Kontakt
Željka Rukavina