POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA

24.6.2019.

Vezano uz Javni natječaj objavljen u „Narodnim Novinama“, broj 54/2019 od 29. svibnja 2019. te na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike, za prijem u radni odnos na određeno vrijeme uz pripravništvo od 12 mjeseci:

  1. Stručni/a suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica u Sektoru za istraživanje i eksploataciju, Služba za eksploataciju,
  2. Stručni/a suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica u Sektoru za sigurnost i zaštitu okoliša, Služba za zaštitu okoliša,
  3. Stručni/a suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica u Sektoru za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Služba za formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,
  4. Stručni/a suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica u Sektor za upravljanje podacima, Služba za pripremu, analizu i modeliranje podataka.

 

Na drugu fazu testiranja pozvani su kandidati koji su zadovoljili prvu fazu testiranja te su dobili Poziv da pristupe drugoj fazi testiranja koja se sastoji od psihologijskog testiranja (pisanog i usmenog) te razgovora (intervju). Pismeni dio testiranja održat će se  27. lipnja 2019. (četvrtak) s početkom u 8:30 sati u prostorijama Agencije za ugljikovodike, Zagreb, Miramarska cesta 24, mezanin, dvorana za sastanke, dok će se usmeni dio psihologijskog testiranja odvijati po rasporedu u tablici koji se nalazi u tekstu Poziva koji odaslan kandidatima koji su zadovoljili prvu fazu testiranja.


Kontakt
Željka Rukavina