Pokrenut postupak nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe u istražnom prostoru „Karlovac 1“

28.6.2019.

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 22. siječnja 2019. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetikeod 18. lipnja 2019. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Obavijest o pokretanju postupka nadmetanja objavljena je u službenom glasilu Republike Hrvatske, Narodne Novine br. 63. od 28. lipnja 2019. godine.

Dokumentacija za nadmetanje, objavljena je na službenim mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike https://www.azu.hr/otvorena-nadmetanja/.


Kontakt
Željka Rukavina