Obavijest o obvezi zaprimanja i izdavanja eRačuna

12.6.2019.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18.) javni naručitelji su od 01. srpnja 2019. godine obvezni u postupcima javne nabave izdavati, zaprimati i obrađivati te izvršavati plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisani su njegovi obveznici, a to su prije svega svi javni naručitelji, ali i izdavatelji računa koji šalju račune naručiteljima za obavljene usluge ili robu, proizašli iz postupka javne nabave. Zakon se odnosi na cjelokupnu javnu nabavu pa i na takozvanu nabavu male vrijednosti, kao i na jednostavnu ili bagatelnu nabavu putem narudžbenica.

Skrećemo pozornost da su izdavatelji računa od navedenog datuma obvezni prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Agencija za ugljikovodike kao obveznik javne nabave, odnosno javni naručitelj, od 01. srpnja 2019. godine, sukladno navedenom zakonu, ne smije zaprimati račune u papirnatom obliku, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće biti zaprimljen niti plaćen (ističemo da se skenirani računi u PDF-obliku i dostavljeni mailom također ne smatraju e-računom).

Stoga, obavještavamo sve izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave da Agencija za ugljikovodike od 01. srpnja 2019. godine zaprima isključivo elektroničke račune putem informacijskog posrednika FINA-e, web aplikacije servis e-Račun za državu.

Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Agencije za ugljikovodike je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).

Na koji način se otvara servis e-račun možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

 


Kontakt
Željka Rukavina