ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

29.12.2021.

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz pripravništvo od 12 mjeseci koji je objavljen u Narodnim novinama broj 141 (7630) objavljen 22. prosinca 2021. godine.

U dijelu teksta natječaja 4. SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU, 4.1. SLUŽBI ZA EKSPLOATACIJU, točka 4.1.2. stručni suradnik – 1 izvršitelj pod Uvjeti briše se stavka: »najmanje 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima«.

U dijelu teksta natječaja 8. SEKTOR ZA POSLOVNI RAZVOJ I NOVE TEHNOLOGIJE, 8.1. SLUŽBA ZA POSLOVNI RAZVOJ u točki 8.1.1. stručni suradnik – 1 izvršitelj pod Uvjeti briše se stavka: »najmanje 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima«.

U dijelu teksta natječaja 8. SEKTOR ZA POSLOVNI RAZVOJ I NOVE TEHNOLOGIJE, 8.2. SLUŽBA ZA NOVE TEHNOLOGIJE u točki 8.2.1. stručni suradnik – 1 izvršitelj pod Uvjeti briše se stavka: »najmanje 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima«.

Dopunjuje se tekst natječaja koji glasi: »Rok za prijavu na javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz pripravništvo od 12 mjeseci za radna mjesta: i) stručni suradnik – 1 izvršitelj u Službi za eksploataciju, Sektor za istraživanje i eksploataciju; ii) stručni suradnik – 1 izvršitelj u Službi za poslovni razvoj, Sektor za poslovni razvoj i nove tehnologije i iii) stručni suradnik – 1 izvršitelj u Službi za nove tehnologije, Sektor za poslovni razvoj i nove tehnologije je 10 dana od objave ispravka javnog natječaja u Narodnim novinama«.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmi­jenjen.

Ispravak javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama br.145/2021  


Kontakt
Željka Rukavina