Službenik za informiranje

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovana je službenica za informiranje:

Željka Rukavina
Ured Uprave
Tel: 01/6431 921
Fax: 01/6431 925
E-mail: zeljka.rukavina@azu.hr

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Kontakt
Željka Rukavina