Završeno

24.03.2022.

Poziv na dostavu ponude

Usluge odnosa s javnošću

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.  

Predmetna nabava podrazumijeva:

Predmet nabave naveden je detaljno u knjizi Projektni zadatak koja se nalazi kao prilog I. ovoga poziva. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti sukladno ovom pozivu te dostaviti ponudu u obliku i sa sadržajem detaljno opisanim u knjizi Projektnog zadatka.

ODLUKA

Poziv

Prilog I. - projektni zadatak

Ponudbeni list_troškovnik

 


27.05.2021.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave

Usluga izrade analize izvodljivosti interkonekcije proizvodne i transportne infrastrukture Sjevernog Jadrana u procesu buduće dekomisije plinskih platformi

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.  

Predmetna nabava podrazumijeva:

Uslugu izrade analize izvodljivosti interkonekcije proizvodne i transportne infrastrukture Sjevernog Jadrana u procesu buduće dekomisije plinskih platformi.

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana 7. lipnja 2021. godine do 14:00 sati.

Vaša ponuda treba sadržavati ispunjen, potpisan i ovjeren:

  1. Ponudbeni list (prilog I. ovog poziva)
  2. Troškovnik (prilog II. ovog poziva)

Početak ugovora: mjesec lipanj 2021. godine.

Trajanje ugovora: tri mjeseca.

 

Preuzmi dokumentaciju pdf.

Preuzmi dokumentaciju doc.

Preuzmi piloge doc.


IZRADA STUDIJE RAZVOJA GEOTERMALNE ENERGIJE ZA POTREBE TOPLINARSTVA

Preuzmi

Prilog


SAVJETOVANJE ZA GEOTERMALNE PROJEKTE

Preuzmi10.09.2021.

Izrada Cost-Benefit Analize (CBA)

Plan poticanja energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u industriji te modernizacija sustava toplinarstva kao mjere kojima će se dekarbonizirati veliki potrošači energije, dekarbonizirati pojedinačna potrošnja energije i smanjiti pritisak na energetski sustav.

Odabrani ponuditelj je dužan poslati nacrt i završni izvještaj o izvršenju usluge, i to:

Nacrt izvještaja – najkasnije 30 dana od dana potpisa ugovora

Završni izvještaj – najkasnije 60 dana od dana potpisa ugovora

Dokumentacija

PRILOZI


Studija pregleda i procjene indiciranog ili utvrđenog geotermalnog potencijala županija Republike Hrvatske
Prilog 1 - preuzmi
Prilog 2 - preuzmiOžujak, 2021. Komunikacijsko savjetovanje

Poziv

Projektni

Prilozi


21.01.2021.

Izrada studije o obveznim zalihama prirodnog plina

PREUZMI DOKUMENT

 


21.04.2020.

POZIV

Zakup skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj - SZ 04/20

 

Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak nabave skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet nabave br. SZ 04/20 je Ugovor za zakup skladišnog prostora i manipulaciju dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj navedenim u opisu predmeta nabave ove natječajne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda je 29.travanj  2020. godine do 13.00 sati (prema lokalnom vremenu).

 

U svrhu  provođenja mjera zaštite zdravlja od COVIDa 19,  Agencija će sukladno službenim preporukama dopustiti prisustvovanje otvaranju ponuda samo jednom predstavniku ponuditelja. Također svi dokumenti koji sukladno natječajnoj dokumentaciji zahtijevaju potpis biti će prihvaćeni i u preslici originalnih dokumenata te će nakon pregleda i ocijene ponuda a prije potpisa ugovora sa  odabranim ( najpovoljnijim) ponuditeljem tražiti dostavu originalnih dokumenata iz ponude..

 

Agencija dodatno, neće prihvaćati ponude dostavljene putem elektronske pošte.


Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

06.04.2020.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Agencija za ugljikovodike mijenja dokumentaciju za nadmetanje za postupak nabave Eurodizela BS.

Dokumentacija za nadmetanje sadrži slijedeće izmjene te sada glasi: u Prilogu 1. „Poziv na podnošenje ponuda“:

- točka 5.) rok za podnošenje ponuda 10. travnja 2020. godine do 12 sati (lokalno vrijeme),

- točka 6.) otvaranje pristiglih ponuda provodi se 10. travnja 2020. godine u 12:00 sati (lokalno vrijeme).

Ostatak dokumentacije za nadmetanje ostaje nepromijenjen.

Preuzmite dokumentaciju


31.03.2020.

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Eurodizela BS i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

 

U svrhu  provođenja mjera zaštite zdravlja od COVIDa 19,  Agencija će sukladno službenim preporukama dopustiti prisustvovanje otvaranju ponuda samo jednom predstavniku ponuditelja. Također svi dokumenti koji sukladno natječajnoj dokumentaciji zahtijevaju potpis biti će prihvaćeni i ako su potpisani elektroničkim potpisom. Agencija dodatno, neće prihvaćati ponude dostavljene putem elektronske pošte.

 

Natječajna dokumentacija je na engleskom jeziku i možete je preuzeti OVDJE


20.03.2020.

Poziv za dostavu ponuda za zakup skladišnog prostora i manipulaciju dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj br. SZ 02/20

Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU) provodi postupak nabave skladišnog prostora za skladištenje dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet nabave br. SZ 02/20 je Ugovor za zakup skladišnog prostora i manipulaciju dijela obveznih zaliha naftnih derivata u Republici Hrvatskoj navedenim u opisu predmeta nabave ove natječajne dokumentacije.

Rok za dostavu ponuda je 30.ožujak  2020. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Rok za dostavu ponuda je 30.ožujak  2020. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).


20.02.2020.

USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA

 

Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, Zagreb nabavlja usluge pravnog savjetovanja. Temeljem clanka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljuje ovaj poziv na dostavu ponuda.

Predmetna nabava podrazumijeva:

  • Usluge pravnog savjetovanja: pisanje ugovora,
  • pisanje misljenja,
  • proucavanje pravnih aspekata svih oblika dokumentacije, sudjelovanje na sastancima,
  • telefonske konzultacije,
  • ostali oblici pruzanja pravne pomoci  i  savjetovanja.

Preuzmi poziv

Prilozi

 


18.02.2020.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave:

  • komunikacijska oprema – Poslužitelj za bazu podataka
  • uredska opreme – Sustav za pohranu podataka

 

Preuzmi dokumentaciju-poziv

Prilozi


Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, Zagreb nabavlja GIS bazu podataka – Jadran – područje Dinarida. Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave Agencije za ugljikovodike, objavljuje ovaj poziv na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list/TroškovnikObjavljeno: 21.01.2019. godine

Izrada komunikacijske strategije

Prilog 1

Prilog 2

ZAVRŠENO


Objavljeno: 13.11.2018. godine

Dokumentacija: Izrada studije Analiza tržišta te izrada smjernica za usklađivanje s najboljom praksom središnjih tijela za držanje obveznih zaliha
Izrada studije Analiza tržišta te izrada smjernica za usklađivanje s najboljom praksom središnjih tijela za držanje obveznih zaliha. 

Obvezni formulari

ZAVRŠENO

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Eurodizela BS i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
Predmet nabave br. SZ 03/18 je Eurodizel BS u količini 16.000 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja), na paritetu DAT Terminal JANAF - Žitnjak, Zagreb (Republika Hrvatska). Eurodizel BS mora biti isporučen željeznicom u nekoliko partija najkasnije do 28. prosinca 2018. godine. Svaka ponuda mora biti dostavljena preporučenom poštom ili osobno dostavljena na urudžbeni zapisnik Agencije za ugljikovodike, Sve ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u jednom originalnom primjerku i jednoj preslici. Rok za dostavom ponuda je 25.listopada 2018. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Natjecajna dokumentacija nabavu eurodizela BS

ZAVRŠENO


Objavljeno 03. studenog 2017. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranja od odgovornosti iz djelatnostiObjavljeno 26. listopada 2017. godine

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Dokumentacija o nabavi Usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Preuzmi troškovnik

ZAVRŠENOObjavljeno 03. studenog 2017. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivataObjavljeno 26. listopada 2017. godine

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu usluga kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Dokumentacija o nabavi Usluga usluga kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Preuzmi troškovnikObjavljeno: 15. srpnja 2015. godine

Nabava usluga prijevoda službenih dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje: Izrada studije strateške procjene utjecaja na okoliš okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Naručitelj Agencija za ugljikovodike
Oznaka/broj 2014/S 002-0050448
Naziv Izrada Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90711000-4 Procjena utjecaja na okoliš, osim za graditeljstvo
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 600.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2014 13:00
Datum objave 3.11.2014
Datum slanja 31.10.2014
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne

Poziv na nadmetanje

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH! Sve izmjene i dopune dokumentacije kao i dodatna objašnjenja biti će dostupna na navedenim stranicama, te je preporuka da se registrirate kako bi pravodobno dobili sve informacije vezane uz ovaj postupak.

ZAVRŠENO

 

Nabava informatičke opreme - centralni poslužiteljski sustav

Naručitelj Agencija za ugljikovodike
Oznaka/broj 2014/S 002-0047792
Naziv Nabava informatičke opreme - Centralni poslužiteljski sustav
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.11.2014 13:00
Datum objave 17.10.2014
Datum slanja 16.10.2014
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne

Poziv na nadmetanje

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH! Sve izmjene i dopune dokumentacije kao i dodatna objašnjenja biti će dostupna na navedenim stranicama, te je preporuka da se registrirate kako bi pravodobno dobili sve informacije vezane uz ovaj postupak.

ZAVRŠENO

Javna nabava
Kontakt
Željka Rukavina