Završeno

Ožujak, 2021. Komunikacijsko savjetovanje

Poziv

Projektni

Prilozi


21.01.2021.

Izrada studije o obveznim zalihama prirodnog plina

PREUZMI DOKUMENT

 
Objavljeno: 21.01.2019. godine

Izrada komunikacijske strategije

Prilog 1

Prilog 2

ZAVRŠENO


Objavljeno: 13.11.2018. godine

Dokumentacija: Izrada studije Analiza tržišta te izrada smjernica za usklađivanje s najboljom praksom središnjih tijela za držanje obveznih zaliha
Izrada studije Analiza tržišta te izrada smjernica za usklađivanje s najboljom praksom središnjih tijela za držanje obveznih zaliha. 

Obvezni formulari

ZAVRŠENO

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Eurodizela BS i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
Predmet nabave br. SZ 03/18 je Eurodizel BS u količini 16.000 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja), na paritetu DAT Terminal JANAF - Žitnjak, Zagreb (Republika Hrvatska). Eurodizel BS mora biti isporučen željeznicom u nekoliko partija najkasnije do 28. prosinca 2018. godine. Svaka ponuda mora biti dostavljena preporučenom poštom ili osobno dostavljena na urudžbeni zapisnik Agencije za ugljikovodike, Sve ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u jednom originalnom primjerku i jednoj preslici. Rok za dostavom ponuda je 25.listopada 2018. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Natjecajna dokumentacija nabavu eurodizela BS

ZAVRŠENO


Objavljeno 03. studenog 2017. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranja od odgovornosti iz djelatnostiObjavljeno 26. listopada 2017. godine

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Dokumentacija o nabavi Usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Preuzmi troškovnik

ZAVRŠENOObjavljeno 03. studenog 2017. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivataObjavljeno 26. listopada 2017. godine

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu usluga kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Dokumentacija o nabavi Usluga usluga kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Preuzmi troškovnikObjavljeno: 15. srpnja 2015. godine

Nabava usluga prijevoda službenih dokumenata

 

Dokumentacija za nadmetanje: Izrada studije strateške procjene utjecaja na okoliš okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

Naručitelj Agencija za ugljikovodike
Oznaka/broj 2014/S 002-0050448
Naziv Izrada Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90711000-4 Procjena utjecaja na okoliš, osim za graditeljstvo
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 600.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.11.2014 13:00
Datum objave 3.11.2014
Datum slanja 31.10.2014
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne

Poziv na nadmetanje

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH! Sve izmjene i dopune dokumentacije kao i dodatna objašnjenja biti će dostupna na navedenim stranicama, te je preporuka da se registrirate kako bi pravodobno dobili sve informacije vezane uz ovaj postupak.

ZAVRŠENO

 

Nabava informatičke opreme - centralni poslužiteljski sustav

Naručitelj Agencija za ugljikovodike
Oznaka/broj 2014/S 002-0047792
Naziv Nabava informatičke opreme - Centralni poslužiteljski sustav
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.11.2014 13:00
Datum objave 17.10.2014
Datum slanja 16.10.2014
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne

Poziv na nadmetanje

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH! Sve izmjene i dopune dokumentacije kao i dodatna objašnjenja biti će dostupna na navedenim stranicama, te je preporuka da se registrirate kako bi pravodobno dobili sve informacije vezane uz ovaj postupak.

ZAVRŠENO

Javna nabava
Kontakt
Željka Rukavina