Aktualna javna nadmetanja

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Eurodizela BS i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.
Predmet nabave br. SZ 03/18 je Eurodizel BS u količini 16.000 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja), na paritetu DAT Terminal JANAF - Žitnjak, Zagreb (Republika Hrvatska). Eurodizel BS mora biti isporučen željeznicom u nekoliko partija najkasnije do 28. prosinca 2018. godine. Svaka ponuda mora biti dostavljena preporučenom poštom ili osobno dostavljena na urudžbeni zapisnik Agencije za ugljikovodike, Sve ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u jednom originalnom primjerku i jednoj preslici. Rok za dostavom ponuda je 25.listopada 2018. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Natjecajna dokumentacija nabavu eurodizela BS

 

Objavljeno 03. studenog 2017. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti


Objavljeno 26. listopada 2017. godine

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Dokumentacija o nabavi Usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Preuzmi troškovnik


Objavljeno 03. studenog 2017. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu usluge kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata


Objavljeno 26. listopada 2017. godine

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu usluga kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Dokumentacija o nabavi Usluga usluga kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Preuzmi troškovnik

Kontakt
Željka Rukavina