Data room more

Data Room s podacima za more službeno je otvoren 10. ožujka 2014. godine. U Data Room-u se može vidjeti otprilike 26.000 km 2D seizmičkih podataka uglavnom snimljenih 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, 3.300 km2 3D seizmičkih podataka snimljenih 1997 i 1998. godine, 800 km 2D i 1.300 km2 3D seizmičkih podataka snimljenih 2012. godine te 3.000 km 2D seizmičkih podataka snimljenih krajem 2013. godine, zajedno s podacima za 49 istražnih bušotina.

Pregled podataka koji se mogu vidjeti u Data Room-u

Pregled podataka koji se mogu vidjeti u Data Room-u

Primjer 2d seizmičke linije

Primjer 2d seizmičke linije

Primjer 3d seizmičke linije - srednji Jadran

Primjer 3d seizmičke linije - srednji Jadran

Primjer 3d seizmičke linije - južni Jadran

Primjer 3d seizmičke linije - južni Jadran

Primjer 3d seizmičkih linija s presjekom u vremenu

Primjer 3d seizmičkih linija s presjekom u vremenu

Primjer petrofizičkih podataka bušotine

Primjer petrofizičkih podataka bušotine

Kontakt
Željka Rukavina