Data room kopno

Data Room s podacima za kopno službeno je otvoren 02. lipnja 2014. godine. U Data Room-u za kopno nalazi se 19.850 km 2D seizmičkih podataka i 1.710 km2 3D seizmičkih podataka, zajedno s podacima za 593 istražne bušotine. Podaci se uglavnom nalaze na području Panonskog bazena.

Pregled podataka koji se mogu vidjeti u Data Room-u za istražna područja koja su predmet Drugog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju uhljikovodika na kopnu

Pregled podataka koji se mogu vidjeti u Data Room-u za istražna područja koja su predmet Drugog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju uhljikovodika na kopnu

Primjer 2d seizmičke linije

Primjer 2d seizmičke linije

Primjer 3d seizmičke linije

Primjer 3d seizmičke linije

Primjer bušotine

Primjer bušotine

Kontakt
Željka Rukavina