Data room

U sklopu Agencije za ugljikovodike nalazi se Data Room, odnosno soba s podacima u kojoj se nalaze geološki podaci za more i kopno.

Data Room s podacima za more službeno je otvoren 10. ožujka 2014. dok je Data Room s podacima za kopno otvoren 10. lipnja 2014. godine. Naknada za pristup podacima iznosi 5.000 EUR. Iznos naknade, ali i pravila koja se odnose na pristup podacima ista su i za more i za kopno.

Uz naslijeđene podatke koje je uglavnom u razdoblju od 1970. do 1990. prikupila INA – Industrija nafte d.d., prikupljeni su i novi podaci snimljeni 2013. godine u Jadranu. Novi podaci snimljeni najsuvremenijom tehnologijom ključni su za potpuno razumijevanje potencijala ugljikovodika na hrvatskoj strani Jadranskog mora.

Niže su navedena pravila Agencije za ugljikovodike koja se odnose na pregledavanje geoloških podataka u Data room-u Agencije u Zagrebu. Navedena pravila uređuju način na koji tvrtke mogu koristiti prostoriju i opremu koja im je dana na raspolaganje.

Sva dokumentacija koja postoji u navedenoj prostoriji s podacima vlasništvo je Republike Hrvatske te se iz nje ne smije iznositi niti kopirati. Niti Agencija za ugljikovodike, niti njeni savjetnici ne daju jamstva niti preuzimaju odgovornost za točnost ili potpunost geoloških podataka.

Prostorija s podacima može se koristiti samo pod nadzorom predstavnika Agencije za ugljikovodike.

 

1. Radno vrijeme

Radno vrijeme Data Room-a je od 9:00 do 17:00 sati od ponedjeljka do petka.

2. Ulazak u Data Room

Posjetitelji moraju prihvatiti provođenje svih razumnih sigurnosnih propisa i postupaka koje su propisani od strane Agencije za ugljikovodike. Posjetitelji moraju u svako doba postupiti po zahtjevu predstavnika Agencije za ugljikovodike za napuštanjem prostorije te istu isprazniti po isteku vremena koje im je dodijeljeno za posjet. Neće se odobravati produljenja.
Po jednome posjetu istovremeno u prostoriju može ući samo pet osoba ili njihovih zastupnika po jednome podnositelju zahtjeva.

Posjetitelji u prostoriji mogu koristiti uređaje za diktiranje, mobilne telefone i osobna računala, ali ni u kom slučaju telefaks, fotokopirne strojeve, fotoaparate bilo koje vrste (uključujući i fotoaparate na mobilnim telefonima ili olovkama) niti skenere, koji se na dolasku moraju prijaviti i pohraniti kod koordinatora ili nadzornika data rooma-a.

3. Dokumentacija

Tvrtke će dobiti CD na kojemu će biti karte, primjeri podataka, katalozi podataka i popratna dokumentacija. Dokumentacija u spiralnom ili bilo kojem drugom uvezu ne smije se vaditi iz svojih korica. Dokumentacija koja je neuvezana, a nalazi se u mapama ili omotima mora se nakon upotrebe vratiti na isto mjesto odakle se uzimala. Svaka osoba koja ulazi u prostoriju s podacima mora potpisati Izjavu u prilogu ovih pravila, čak ako su iz iste tvrtke.

4. Pravila ponašanja

Dokumentacija koja se nalazi u data room-u ne smije se ni na koji način označavati, mijenjati niti oštećivati.

Kordinator prostorije stalno će biti na raspolaganju, stoga sve upite za pomoć treba uputiti prema njemu ili osobama na koje kordinator uputi.

5. Obrazac za prijavu i informacija o načinu plaćanja naknade za ulazak

Ispunjeni obrazac za prijavu podnosi se na info@azu.hr. Prilikom prijave potrebno je jasno naznačiti za koje podatke se traži pristup (more ili kopno).

Offshore/Onshore prijava

Kontakt
Željka Rukavina