Interaktivna karta more

Pri planiranju i izvršavanju rudarskih radova, Ovlaštenici dozvola moraju uzeti u obzir međunarodne plovidbene putove, zabranjena područja i zaštićena područja kao što su turističke zone, arheološke zone, ribarske zone i pravce, kao i mjere zaštite okoliša i ograničenja definirana prilikom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Interaktivna karta more - OTVORI

Kontakt
Željka Rukavina