Interaktivna karta kopno

Pri planiranju i izvršavanju rudarskih radova, Ovlaštenici dozvola moraju uzeti u obzir postojeću infrastrukturu, zabranjena područja i zaštićena područja kao što su turističke zone, arheološke zone, poljoprivredna područja, nacionalne parkove i parkove prirode, područja obuhvaćena Naturom 2000, izvore pitke vode, kao i mjere zaštite okoliša i ograničenja definirana prilikom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Interaktivna karta kopno - OTVORI

Kontakt
Željka Rukavina