Istražni prostori

Istražni prostor je prostor na kojem je moguće provesti istražne radnje u svrhu istraživanja ugljikovodika pod strogo kontroliranim uvjetima. Na području Jadranskog mora definirano je 28 istražnih prostora prosječne veličine oko 1.000 km2. Istražni prostori koji su definirani u travnju 2014. godine odmaknuti su 10 km od obale i 6 km od otoka što ranije nije bio slučaj s obzirom da su istražni prostori zauzimali 100% Jadranskog mora te su uključivali otoke i obalu.

Do 02. travnja 2014. godine istražni prostori su obuhvaćali 100% Jadranskog mora (0km od obale i 0km od otoka). Bušilo se na Braču, Visu, Lastovu, Krku, Ugljanu, Dugom Otoku, Silbi te na samoj obali Istre!

Po novom regulatornom okviru, to više nije moguće

 

U skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Vlada Republike Hrvatske je 02. travnja 2014. godine objavila prvo javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Kao jedna od radnji koje su prethodile javnom nadmetanju bilo je i definiranje istražnih prostora koji će biti predmet javnog nadmetanja.

Po uzoru na najbolje svjetske prakse, a s ciljem sprječavanja potencijalno negativnog utjecaja na ostale gospodarske djelatnosti, prilikom definiranja istražnih prostora Hrvatska je iste odmaknula od obale što ranije nije bio slučaj.

Ukoliko usporedimo Republiku Hrvatsku sa susjednim državama vidljivo je da smo upravo mi najviše odmakli svoje istražne prostore od obale i otoka.

Kontakt
Željka Rukavina