Istražni prostori

Istražni prostor je prostor na kojem je moguće provesti istražne radnje u svrhu istraživanja ugljikovodika pod strogo kontroliranim uvjetima. Drugo nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu otvoreno je 31. listopada 2018. godine. Zainteresirani ponuđači mogli su aplicirati za sedam istražnih prostora koji se protežu na području preostalog dijela Panonskog bazena na preko 14.000 km2.U rujnu 2019. godine Vlada Republike Hrvatske dodijelila je dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na šest istražnih prostora u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Dozvolu za istraživanje i eksploataciju na istražnom prostoru Sava-07 dobila je kanadska kompanija Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. koja već istražuje na području istočne Slavonije. INA – Industrija nafte d.d. dobila je dozvole za istraživanje na dva istražna prostora i to Drava-03 te Sjeverozapadna Hrvatska-01.

Dvije nove kompanije ulaze u projekte istraživanja u Republici Hrvatskoj, a radi se o američkoj naftnoj kompaniji Aspect Holdings, LLC koja je sa svojom podružnicom Aspect Croatia dobila dozvolu za istraživanje na istražnom prostoru Sava-06, te hrvatskoj naftnoj kompaniji Crodux derivati dva d.o.o. koja će istraživati na dva istražna prostora Sava-11 i Sava-12. 

Istražni prostori - drugo nadmetanje - Panon

Istražni prostori - drugo nadmetanje - Panon

Prvo javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu otvoreno je 18. srpnja 2014. godine. Zainteresirani ponuđači mogli su aplicirati za šest istražnih prostora.
Ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na kopnu s Vladom Republike Hrvatske, potpisali su predstavnici kanadske kompanije Vermilion Energy za istražne prostore DR-04, SA-08, SA-09 i SA-10 i predstavnici INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d za istražni prostor DR-02.

Kontakt
Željka Rukavina