Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ(u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/30/EU) donesena je s ciljem uspostavljanja minimalnih zahtjeva za sprečavanje velikih nesreća tijekom odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i ograničavanje posljedica takvih nesreća. Prema odredbama Direktive 2013/30/EU, države članice dužne su uspostaviti nadležno tijelo u svrhu provedbe regulatornih funkcija određenih Direktivom2013/30/EU.

Direktiva 2013/30/EU u pravni sustav Republike Hrvatske prenesena je donošenjem Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 78/2015) (u daljnjem tekstu: Zakon). Navedenim Zakonom kao nadležno tijelo određena je Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciju ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Koordinacija) te je predviđeno da se Koordinacija sastoji od predstavnika ministarstva nadležnog za energetiku, Agencije za ugljikovodike, Hrvatskog registra brodova, ministarstva nadležnog za pomorstvo, državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode te Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Organizacija i način rada Koordinacije utvrđeni su Uredbom o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 74/2017) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pokriva sve aktivnosti u svrhu motrenja je li i na koji način svaka tvrtka, koja obavlja bilo kakvu djelatnost vezanu uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na odobalju, usvaja svoju odgovornosti za rad na prihvatljiv način. Pri tome, Koordinacija prati rad cijelog sustava, od istražnog bušenja do razradnih aktivnosti i uklanjanja odobalnog objekta i pripadajuće infrastrukture, kroz sve prisutne subjekte koje sudjeluju u odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili su usko povezani s istim (operatore, vlasnike neeksploatacijskih objekata, ovlaštenike dozvola i izvođače).

U skladu s člankom 12., stavkom 2., točkom a) Zakona, Koordinacija je dužna u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe izraditi opis svojih dužnosti i prioritete djelovanja, kao i organizacijski ustroj, te iste oglasiti na stranicama Agencije za ugljikovodike.

Kontakt
Željka Rukavina