Istraživanje I eksploatacija

Republika Hrvatska ima bogatu povijest iskorištavanja svog rudnog blaga, prvo plinsko polje u RH otkriveno je 1917. godine, dok je prvo naftno polje u RH otkriveno 1941. godine. Intenzivne aktivnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina u RH traju zadnjih 60 godina. Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republici Hrvatskoj je povijesno važan pokretač rasta gospodarstva.

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na kopnu traje preko 60 godina te se danas u kopnenom dijelu Hrvatske intenzivno proizvode i plin i nafta, dok na području Jadranskog mora povijest istraživanja i eksploatacije ugljikovodika traje preko 40 godina te se od 1999. godine na Hrvatskom dijelu Jadranskog mora proizvodi plin.

Hrvatska trenutno ima 60 eksploatacijskih polja ugljikovodika (57 na kopnu i 3 na moru).

Prikaz područja istraživanja

Prikaz područja istraživanja

Kontakt
Željka Rukavina