Geoterme

Gospodarska snaga i konkurentnost države ovisi uvelike o prirodnim resursima koji su jedna od glavnih sastavnica ukupnog društvenog bogatstva.

 

Republika Hrvatska ima izuzetno povoljnu startnu poziciju za iskorištavanje geotermalnog potencijala. Panonski bazen u Republici Hrvatskoj ima za čak 60 % viši geotermalni gradijent od europskog prosjeka. To stavlja Republiku Hrvatsku na visoku poziciju kada govorimo o mogućnostima iskorištavana geotermalne energije. Ovaj neiskorišteni prirodni potencijal dugoročno Republici Hrvatskoj može donijeti značajne gospodarske benefite, ali i stvoriti temelj energetske održivosti. 

Intenziviranjem i valorizacijom ovog ogromnog prirodnog potencijala mogle bi se ostvariti stotine MW nove čiste, obnovljive i neciklične energije, a što je ujedno i zajednički cilj svih zemalja EU i navodi se kao jedan od ciljeva i naše energetske strategije.

Geotermalne elektrane mogu raditi s faktorom kapaciteta i do 95%, dok je faktor kapaciteta vjetra za RH otprilike 40%, a energije iz fotonaponskih elektrana otprilike 15% u najboljem slučaju. Geotermalni sustavi imaju značajne prednosti u odnosu na ostale obnovljive sustave energije i jedan su od rijetkih izvora koji pruža hlađenje, grijanje i toplu vodu iz iste instalacije. Ekološki je čista, koristi toplinu iz podzemlja, smanjuje emisiju CO2 i omogućuje uštede na računima.

Uravnoteženje proizvodnje i potrošnje u realnom vremenu u sustavu sa značajnom penetracijom intermitentnih izvora predstavlja izazov za budući razvoj prijenosne mreže te upravljanje i vođenje elektroenergetskih sustava. Iz tog razloga bilo bi potrebno voditi računa o iskorištavanju geotermalnih elektrana kao najstabilnije izvora obnovljive energije, a pogotovo iz aspekta prirodnog potencijala kojeg Republika Hrvatska posjeduje, za razliku od mnogi drugih europskih zemalja.

Prema procjenama postojećih nalazišta geotermalnih izvora, trenutni potencijal je oko 500 MW iz geotermalne energije. Na oko 40-ak postojećih bušotina koje su se bušile u svrhu istraživanja nafte i plina, potvrđen je geotermalni potencijal. Konačni potencijal tek treba procijeniti, a to možemo samo ukoliko istražujemo.

 

Kontakt
Željka Rukavina