Istražni prostori

Trenutno je u Republici Hrvatskoj aktivno 8 istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe na kojima je fokus usmjeren na istražne aktivnosti s ciljem pridobivanja električne energije te u manjoj mjeri za proizvodnju toplinske energije, a koje se većinom odnose na lokalne zajednice koje imaju planove koristiti toplinsku energiju za grijanje naselja.

Aktivni istražni prostori:

 • GT Zagreb – toplinska energija
 • Babina Greda 1 – električna energija
 • Babina Greda 2 - električna energija
 • Karlovac 1 – električna energija/toplinska energija
 • Križevci - toplinska energija
 • Slatina-2 - električna energija
 • Slatina-3 - električna energija
 • Virovitica 2 - toplinska energija

Projekti koji su trenutno u istražnoj fazi mogu proizvesti 59 MWe električne energije i oni mogu  biti u punoj implementacija od 2022. godine do 2025.godine.

Projekti u fazi eksploatacije:

 • Velika Ciglena - električna energija (najveća ORC geotermalna elektrana u Europi)
 • Draškovec - električna energija
 • Bizovac - toplinska energija
 • Ivanić - toplinska energija
 • Sveta Nedjelja - toplinska energija - poljoprivreda
 • Bošnjaci sjever - toplinska energija - poljoprivreda

Projekti u najavi – iskazan interes (mogući potencijal od 100MW električne energije):

 • Ernestinovo - električna energija
 • Merhatovec - električna energija
 • Pčelić - električna energija
 • Legrad-1- električna energija
 • Ferdinandovac-1- električna energija
 • Kotoriba- električna energija
 • Lunjkovec-Kutnjak- električna energija

 

Kontakt
Željka Rukavina