Business documents

Financijska izvješća

Financijsko izvješće agencije za ugljikovodike za 2015. godinu

Financijsko izvješće agencije za ugljikovodike za 2016. godinu

Financijsko izvješće agencije za ugljikovodike za 2017. godinu

Izvješće o reviziji

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu

Strateški plan agencije za ugljikovodike za razdoblje 2018. - 2020. godine

Strateški plan agencije za ugljikovodike za razdoblje 2018. - 2020. godine

Program rada

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Program rada za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Program rada za 2014. godinu

Izvješće o radu za 2014. godinu

Financijski plan

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Odluka o Planu nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Odluka o prvoj dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Prva dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Agencije za ugljikovodike za 2018. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Odluka o trećoj dopuni plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Odluka o drugoj dopuni plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Odluka o prvoj dopuni plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2016. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2015. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave, roba, radova i usluga za 2015. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Odluka Planu nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona za 2015. godinu

Donacije i sponzorstva

Popis donacija za razdoblje 2014. - 2016.

Popis sponzorstava za razdoblje 2014. - 2016.

Upravno vijeće Agencije Za Ugljikovodike

Poslovnik o radu upravnog vijeća Agencije Za Ugljikovodike

Zaključci sa 2. sjednice upravnog vijeća Agencije Za Ugljikovodike

Zaključci sa 3. sjednice upravnog vijeća Agencije Za Ugljikovodike

Kontakt
Željka Rukavina